سفارش تبلیغ
صبا
Post Icon

بیلی روبین چیست

آنچه در مورد بیلی روبین باید بدانید

زردی نوزاد

بیلیروبین شامل زنجیره‌ای باز از چهار پیرول حلقه‌مانند (تتراپیرول) است.در هم، این چهار حلقه به یک حلقه، بزرگ متصل می‌شود که حلقه، پورفیرین نامیده شده است.

بیلی‌روبین مشابه رنگ‌دانه یا پیگمنتی به‌نام فیکوبیلین است که به وسیله بعضی از جلبک‌ها برای جذب انرژی نور استفاده می‌شود و حاوی یک زنجیره باز از چهار حلقه پیرولیک می‌باشد. از این پدیده ایزومری شدن در برابر نور امروزه استفاده‌های بسیاری می‌شود. یکی از کاربردهای این پدیده فتوتراپی(درمان توسط نور) در زردی نوزادان است.

انواع بیلیروبین ها

بیلی‌روبین توسط فعالیت بیلی‌وردین ردوکتاز بر روی بیلی‌وردین(رنگ‌دانه یا پیگمنتی سبزرنگ حاصل از کاتابولیزم هم است) تولید می شود.

بیلیروبین غیر مستقیم

اریتروسیتها(سلول‌ قرمز خون بعد از گذشت عمر و یا آسیب دیدگی در طحال دفع می­شود و هموگلوبین این سلول‌ها به هم و گلوبین می شکند.

حلقه هم در سلول‌های رتیکولواندوتلیال درطحال به بیلیروبین غیرمستقیم تبدیل می‌گردد. این بیلی‌روبین آزاد است و به هیچ ماده دیگری پیوند نشده و به همین دلیل غیرکنژوگه نامیده می‌شود و با توجه به پیوند هیدروژنی درون ذره‌ای در آب محلول نیست و درون ادرار دیده نمی‌شود. پس از آن به آلبومین متصل شده و به کبد فرستاده می‌شود.

بیلیروبین مستقیم

بیلیروبین مستقیم حمل شده توسط آلبومین به داخل کبد، توسط آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز با اسید گلوکرونیک جفت شده که قابلیت انحلال در آب دارد و درون ادرار هم می تواند وارد گردد.مقدار زیادی از این بیلیروبین کنژوگه به صفرا رفته و به این ترتیب به روده کوچک راه می‌یابد،حدود 95 درصد آن توسط روده کوچک، جذب می‌شود و طی چرخه انتروهپاتیک به کبد برمی‌گردد.

هیپر بیلی روبینمی

هیپر بیلی روبینمی غیر مستقیم:

در این حالت بیلی روبین غیرکنژوگه افزایش می‌یابد. افزایش بیلی روبین غیرکنژوگه در موردهای زیر اتفاق می‌افتد:

·         زردی نوزادان

·         نشانگان ژیلبرت

·         کم خونی همولیتیک

·         نشانگان کریگلر نجار

هیپر بیلی روبینمی کنژوگه:

 این حالت به‌دنبال بیماری های کبدی و صفراوی ایجاد می­شود. مقدار بیلی روبین کنژوگه افزایش می­یابد. از جمله مواردی که باعث افزایش این نوع بیلی روبین می­گردد عبارتند از:

·         سندرم های مادرزادی روتور و دوبین جانسون


·         بیماری های کبدی شامل سیروز کبدی ، تومور و یا آبسه کبد، هپاتیت و انسداد داخل کبدی

منبع : سایت تپکو با تغییرات


 برای اجاره دستگاه زردی نوزاد(فتوتراپی) تماس بگیرید:


09101369861

021-22441246